IKO
Interkerkelijke Omroep 's-Gravendeel
StartpaginasitemapcontactenLegg til i favoritterafdrukkenStuur naar een vriend
 
Vign_th

Hiernaast staan de albums op alfabetische volgorde met het nummer dat wij gebruiken en vervolgens de liederen.
Voor het formulier moet u voor het tweede veld (CD nummer op album) opzoeken en daarna de titel van het lied .

Abba, Vader
Vign_Abba_Vader

CD017 - nr 01     Abba, Vader
CD017 - nr 02     Wie is God behalve onze Heer
CD017 - nr 03     Als je bidt
CD017 - nr 04     Machtig God, sterke Rots
CD017 - nr 05     De Heer is mijn Herder
CD017 - nr 06     Heel gewoon
CD017 - nr 07     Tel uw zegeningen
CD017 - nr 08     Als een hert dat verlangt naar water
CD017 - nr 09     Zoveel vragen
CD017 - nr 10     In een donkergraf gevangen
CD017 - nr 11     Heer Uw bloed dat reinigt mij
CD017 - nr 12     Weet je dat de lente komt
CD017 - nr 13     Jezus ik wil komen
CD017 - nr 14     Looft, looft nu allen Heeren Heer
CD017 - nr 15     Maak mij zoals U Heer
CD017 - nr 16     Mildheid en majesteit
CD017 - nr 17     Immanuël
CD017 - nr 18     Heer ik hoor van rijke zegen
CD017 - nr 19     Laat heel de wereld het zien
CD017 - nr 20     Zie ik sterren
CD017 - nr 21     Ik heb een Vader
CD017 - nr 22     Blijdschap
CD017 - nr 23     Dag en nacht Heer
CD017 - nr 24     Hij heeft de wereld in Zijn Hand
CD017 - nr 25     Jezus, Hij zal komen
CD017 - nr 26     Hosanna

Cantate Deo zingt Psalmen
Vign_Cantate_Deo_Zingt_Psalmen


CD009 - nr 01 Psalm 98 vers 1 en 2 
CD009 - nr 02 Psalm 143 vers 1 en 10 
CD009 - nr 03 Psalm 81 vers 1, 10, 11 en 12 
CD009 - nr 04 Psalm 121 vers 1 en 4 
CD009 - nr 05 Psalm 49 vers 1 en 6 
CD009 - nr 06 Psalm 84 vers 1, 2 en 6 
CD009 - nr 07 Psalm 105 vers 1 en 5 
CD009 - nr 08 Psalm 55 vers 1 en 14 
CD009 - nr 09 Psalm 87 vers 1, 4 en 5 
CD009 - nr 10 Psalm 32 vers 3 en 6 
CD009 - nr 11 Psalm 23 vers 1, 2 en 3 
CD009 - nr 12 Psalm 124 vers 1 en 4
CD009 - nr 13 Psalm 138 vers 1 en 3a-2b

Christmas With - 1967 Mastreechter Staar
Vign_Kerstfeest_met_MS

CD033 - nr 01     Eeuwen geleden
CD033 - nr 02     Wij komen tezamen
CD033 - nr 03     O hoe heerlijk, hoe begeerlijk
CD033 - nr 04     O Kindeke klein
CD033 - nr 05     Uit hogen hemel daalt Hij neder
CD033 - nr 06     t Is geboren get Godd'lijk Kind
CD033 - nr 07     Maria die zoude naar Bethlehem gaan
CD033 - nr 08     Er is een roos ontsprongen
CD033 - nr 09     Engelkens door 't luchtruim zwevend
CD033 - nr 10     Herdersik boodschap blij van stem
CD033 - nr 11     Het was een maged uitverkoren
CD033 - nr 12     t Was nacht in Betlehems dreven
CD033 - nr 13     Wiegelied der herders
CD033 - nr 14     Cantique de Noel

Daar ruist langs de wolken - Haarlemse Koren
Vign_Haarlemse_koren

CD026 - nr 01     Ik wandel in het licht met Jezus
CD026 - nr 02     Er komen stromen van zegen
CD026 - nr 03     Komt tot uw Heiland
CD026 - nr 04     Ere zij aan God, den Vader
CD026 - nr 05     O denk aan het huis bij den Heer
CD026 - nr 06     Prijs den Heer met blijde galmen
CD026 - nr 07     Voorwaarts, Christenstrijders
CD026 - nr 08     Op bergen en in dalen
CD026 - nr 09     Alle volken, looft den Here
CD026 - nr 10     O God, die droeg ons voorgslacht
CD026 - nr 11     Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
CD026 - nr 12     Als op 's levens zee
CD026 - nr 13     Dank U voor deze nieuwe morgen
CD026 - nr 14     Hand in hand met Jezus
CD026 - nr 15     Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan
CD026 - nr 16     De Here zegene en behoede u
CD026 - nr 17     Daar ruist langs de wolken
CD026 - nr 18     De Heer is mijn Herder
CD026 - nr 19     Een naam is onze hope
CD026 - nr 20     Halleluja, lofgezongen

Dat ons loflied vrolijk rijze - Various Dutch Christian Choirs
Vign_Dat_ons_loflied_vrolijk_rijze


CD019 - nr 01     Het ruw' houten kruis
CD019 - nr 02     Wat de toekomst brengen moge
CD019 - nr 03     Vaste Rots van mijn behoud
CD019 - nr 04     Wees mijn Leidsman, trouwe Here
CD019 - nr 05     Dat ons loflied vrolijk rijze
CD019 - nr 06     Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
CD019 - nr 07     k wil U, o God, mijn dank betalen
CD019 - nr 08     De Heer is mijn Herder
CD019 - nr 09     De vreemdeling van Galilea
CD019 - nr 10     Als hier op aarde mijn werk is gedaan
CD019 - nr 11     Rijst op, rijst op voor Jezus
CD019 - nr 12     Er komen stromen van zegen
CD019 - nr 13     Beveel gerust uw wegen
CD019 - nr 14     Voorwaarts Christenstrijders
De Heer is mijn herder - Nederland zingt
Vign_De_Heer_is_mijn_herder_2

CD023 - nr 01     De Heer is mijn Herder
CD023 - nr 02     k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhein
CD023 - nr 03     Zingt nu den macht van Jezus' naam
CD023 - nr 04     Gij,die treurt, komt met uw smart
CD023 - nr 05     Naar U o Heer verlangt mijn hart
CD023 - nr 06     Gij zijt o Heer van d'allervroegste jaren
CD023 - nr 07     Komt nu met zang van zoete tonen
CD023 - nr 08     Als ik Hem maar kenne
CD023 - nr 09     Laat de kinderen tot Mij komen
CD023 - nr 10     O eeuw'ge Vader sterk in macht
CD023 - nr 11     Niets is, o Oppermajesteit
CD023 - nr 12     Gena o God, gena hoor mijn gebed
CD023 - nr 13     Zingt nu blij te moe
CD023 - nr 14     Jezus Christus heil der aarde
CD023 - nr 15     De aarde lag verloren
CD023 - nr 16     Loof de Koning heel mijn wezen
CD023 - nr 17     Komt laat ons buigen tot Gods eer
                                                                            CD023 - nr 18     Komt laat ons God prijzen

De hemel looft, o Heer
Vign_De_hemel_looft_o_Heer


CD011 - nr 01 Psalm 89 vers 1 en 3 
CD011 - nr 02 Psalm 127 vers 1 en 2 (niet-ritmisch) 
CD011 - nr 03 Psalm 50 vers 1 en 6 
CD011 - nr 04 Psalm 119 vers 1 en 17 
CD011 - nr 05 Psalm 73 vers 1 en 14 (niet-ritmisch) 
CD011 - nr 06 Psalm 138 vers 1 en 4 
CD011 - nr 07 Psalm 21 vers 1, 5 en 13 
CD011 - nr 08 Psalm 60 vers 1 en 7 
CD011 - nr 09 Psalm 22 vers 1 en 6 
CD011 - nr 10 Psalm 137 vers 1, 2 en 3 
CD011 - nr 11Psalm 124 vers 1 en 2 
CD011 - nr 12 Psalm 66 vers 1 en 2

De mooiste Gouden klanken 20
Vign_Gouden_klanken

CD016 - nr 01 Hoor, 't moet des Herders stemme zijn 
CD016 - nr 02 Bede 
CD016 - nr 03 Vaste rots van mijn behoud 
CD016 - nr 04 Psalm 118 vers 1 en 12
CD016 - nr 05 A tuba tune 
CD016 - nr 06 Dank Heiland, dank 
CD016 - nr 07 De Heer is mijn Herder 
CD016 - nr 08 Scheepke onder Jezus hoede 
CD016 - nr 09 Psalm 43 vers 5 en 4
CD016 - nr 10 U bid ik aan, o macht der liefde 
CD016 - nr 11 Psalm 105 vers 3 en 5 
CD016 - nr 12 Neem mijn leven 
CD016 - nr 13 Kom tot uw Heiland 
CD016 - nr 14 Largo 
CD016 - nr 15 Tel uw zegeningen 
CD016 - nr 16 De eeuwige weg 
CD016 - nr 17 Psalm 75 vers 1 en 6 
CD016 - nr 18 Laat ons nu vrolijk zingen 
CD016 - nr 19 Psalm 75
 
  
 
 
De mooiste liederen uit bundel van Johannes de Heer
Vign_De_mooiste_liederen_van_JdH
CD037 01 - nr 01 Zouden wij ook eenmaal komen (JdH 82)  
CD037 01 - nr 02 De Heer is mijn Herder (JdH 493) 
CD037 01 - nr 03 Gouden harpen ruisen (JdH 720)  
CD037 01 - nr 04 Scheepje onder Jezus hoede (JdH 213)  
CD037 01 - nr 05 O, welk een macht heeft Uwe liefde (JdH 200)
CD037 01 - nr 06 Prijst de Heer met blijde galmen (JdH 446) 
CD037 01 - nr 07 Eens zal de dag vol blijdschap zijn (JdH 664) 
CD037 01 - nr 08 In de hemel is het schoon (JdH 59) 
CD037 01 - nr 09 Kom tot het feest (JdH 54) 
CD037 01 - nr 10 Groot is uw trouw (JdH 149) 
CD037 01 - nr 11 Dierb're Heiland, mijn Verlosser (JdH 43) 
CD037 01 - nr 12 Hoor naar Jezus rede (JdH 87)  
CD037 01 - nr 13 Heer wees mijn gids (JdH 569) 
CD037 01 - nr 14 Kroon Hem met gouden kroon (JdH 772) 
CD037 01 - nr 15 Rijst op, rijst op voor Jezus (JdH 205) 
CD037 02 - nr 01  Heer ik kom tot U (JdH 94)  
CD037 02 - nr 02 Jezus mijn Heiland (JdH 62)
CD037 02 - nr 03 Klem vast aan de rots U (JdH 639) 
CD037 02 - nr 04 Nader tot U, o Heer (JdH 190) 
CD037 02 - nr 05 Geef mij een geloof, zo vast, zo sterk (JdH 484) 
CD037 02 - nr 06 Stil maar, wacht maar (JdH 889) 
CD037 02 - nr 07 k Heb geloofd en daarom zing ik (JdH 543) 
CD037 02 - nr 08 Er gaat door alle landen (JdH 462) 
CD037 02 - nr 09 Welk een vreugd is onze Jezus (JdH 150) 
CD037 02 - nr 10 O God, die droeg ons voorgeslacht (JdH 333) 
CD037 02 - nr 11 De God des heils (JdH 919)
CD037 02 - nr 12 Moet ik soms met twijfel strijden (JdH 687)
CD037 02 - nr 13  Elk uur, elk ogenblik (JdH 80) 
CD037 02 - nr 14 Neem Heer mijn beide handen (JdH 67)
CD037 02 - nr 15 Het ruw-houten kruis (JdH 836)
De Muzikale Fruitmand -
Vign_Muzikale_fruitmand


CD029 - nr 01 U zij de glorie
CD029 - nr 02 Nader mijn God, bij U 
CD029 - nr 03 Psalm 84 vers 1 en 6 
CD029 - nr 04 O, Heer die onze Vader zijt 
CD029 - nr 05 Leeft in blijdschap 
CD029 - nr 06 Rust mijn ziel, Uw God is Koning 
CD029 - nr 07 Psalm 103 vers 1, 8 en 9 
CD029 - nr 08 Zeg het aan de mensen 
CD029 - nr 09 Wees mijn leidsman, trouwe Here 
CD029 - nr 10 Vaste rots van mijn behoud 
CD029 - nr 11 Welk een vriend is onze Jezus 
CD029 - nr 12 Dank U 
CD029 - nr 13 Psalm 42 vers 1, 4 en 5 
CD029 - nr 14 Eens zal op de grote morgen
Dicht Bij U - Remco Hakkert
Vign_Remco_Hakkert


  CD045 - nr 01  Ik heb U lief 
  CD045 - nr 02  Dicht bij U 
  CD045 - nr 03  Nader mijn God bij u 
  CD045 - nr 04  Uw Sterke Hand 
  CD045 - nr 05  Gedragen door Uw Geest 
  CD045 - nr 06  Ontferm U Heer – Kyrië 
  CD045 - nr 07  Als een kind 
  CD045 - nr 08  Heilig Heilig Heilig 
  CD045 - nr 09  Nederig van Hart
En nu mijn verzoek - deel 1
Vign_En_nu_mijn_verzoek
CD015 - nr 01 Ik wil zingen van mijn Heiland 
CD015 - nr 02 Loflied (Wij danken U, o Heere God)  
CD015 - nr 03 Ere zij aan God, de Vader  
CD015 - nr 04 Heer wees mijn Gids 
CD015 - nr 05 Vat mijne hand 
CD015 - nr 06 Veilig in Jezus armen 
CD015 - nr 07 Geef vrede, Heer, geef vrede
CD015 - nr 08 Wat vlied' of bezwijk' getrouw is mijn God Ld 470
CD015 - nr 09 Schepper en Koning 
CD015 - nr 10 Kom tot uw Heiland  
CD015 - nr 11 Zouden wij ook eenmaal komen  
CD015 - nr 12 Bezingt de macht van Jezus Naam  
CD015 - nr 13 Zo lief had God de wereld  
CD015 - nr 14 Jezus Gij mijn leven  
CD015 - nr 15 De God des heils wil mij ten Herder wezen  
CD015 - nr 16 Gebed voor mijn kinderen  
CD015 - nr 17 Zegen hen algoede  
CD015 - nr 18 Zingt een danklied tot de Heer  
CD015 - nr 19 t Nieuw Jeruzalem  
CD015 - nr 20 Zoek eerst het Koninkrijk van God
En nu mijn verzoek - deel 2
Vign_En_nu_mijn_verzoek
CD036 02 - nr 01 U zij de glorie 
CD036 02 - nr 02 De Heer is mijn licht 
CD036 02 - nr 03 Kom in mijn hart 
CD036 02 - nr 04 Vreugde, vreugde, louter vreugde 
CD036 02 - nr 05 Gij dienaars van Hem (Ye Servants Of God) 
CD036 02 - nr 06 Hoort het ruist in alle sferen (Jubilate) 
CD036 02 - nr 07 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 
CD036 02 - nr 08 Leer ons in het wereld staan 
CD036 02 - nr 09 Heer wij loven U 
CD036 02 - nr 10 Stad van goud 
CD036 02 - nr 11 Niet alleen trek ik door de Jordaan 
CD036 02 - nr 12 Dierb're Heer en Heiland 
CD036 02 - nr 13 God is met u 
CD036 02 - nr 14 God, onze Vader 
CD036 02 - nr 15 Neem mijn leven (Take Our Lives)  
CD036 02 - nr 16 Stilte over alle landen 
CD036 02 - nr 17 Boven de starren 
CD036 02 - nr 18  Zeg het aan al die mensen
Er komen stromen van zegen (Cd 1)
Vign_Er_komen_stromen_van_zegen_01
CD007 01 - nr 01  Goeden harpen ruisen (720)
CD007 01 - nr 02  Elk uur, elk ogenblik (80)
CD007 01 - nr 03  Het ruw houten kruis (836)
CD007 01 - nr 04  Geef uw lot in handen van uw Vader (37)
CD007 01 - nr 05  Hij die rustig en stil (133)
CD007 01 - nr 06  Als ik maar weet (17)
CD007 01 - nr 07  Nooit zag 'k een vriend als Jezus (556)
CD007 01 - nr 08  Jezus Die mijn ziel bemint (180
CD007 01 - nr 09  Zouden wij ook eenmaal komen (82)
CD007 01 - nr 10  Achter Hem aan (879)
CD007 01 - nr 11  Tel uw zegeningen (256)
CD007 01 - nr 12  Heer, ik hoor van rijke zegen (132)
CD007 01 - nr 13  Werk want de nacht komt dalen (135)
CD007 01 - nr 14  Heer, het oog dat U slechts ziet (797)
CD007 01 - nr 15  Er gaat door alle landen (462)
CD007 01 - nr 16  Hoor naar Jezus rede (87)
CD007 01 - nr 17  'k Moet de Heiland met mij hebben (185)
CD007 01 - nr 18  Wij hebben de verlossing (838)
CD007 01 - nr 19  Uw Naam, o Jezus, zij al d'eer (320)
CD007 01 - nr 20  Wat de toekomst brenge moge (880)
Er komen stromen van zegen (Cd 2)
Vign_Er_komen_stromen_van_zegen_2
CD007 02 - nr 01  Ik zie een poort wijd open staan (140)
CD007 02 - nr 02  Als de Heiland zal verschijnen (15)
CD007 02 - nr 03  Heiland, Gij bracht eens verlossing voor mij (709)
CD007 02 - nr 04  Gij die treurt (128)
CD007 02 - nr 05  Verlosser, Vriend (410)
CD007 02 - nr 06  't Zij vreugde mijn deel Is (264)
CD007 02 - nr 07  Jezus neemt de zondaars aan (63)
CD007 02 - nr 08   Leer mij Uw weg o Heer (330)
CD007 02 - nr 09   Er is een heuvel, ver van hier (63)
CD007 02 - nr 10   Daar ruist langs de wolken (33)
CD007 02 - nr 11   Heer wees mijn Gids (569)
CD007 02 - nr 12   Ga niet alleen door 't leven (53)
CD007 02 - nr 13   Heer blijf dicht bij mij (227)
CD007 02 - nr 14   Mijn Herder is de Here God (884)
CD007 02 - nr 15   Liefde was het, onuitputtelijk (548)
CD007 02 - nr 16   Er komen stromen van zegen (57)
CD007 02 - nr 17   Van U zijn alle dingen (394)
CD007 02 - nr 18   Jezus is wachtend (261)
CD007 02 - nr 19   Van U wil ik zingen (912)
CD007 02 - nr 20   Prijs mijn ziel de Hemelkoning (107)
Ga niet alleen door 't leven
Vign_Ga_niet_alleen_door_t_leven

CD004 - nr 01 Hemelse Vader 
CD004 - nr 02 Liefde die voor mij wou lijden 
CD004 - nr 03 Psalm 87 vers 1, 3 en 5 
CD004 - nr 04 Ga niet alleen door 't leven 
CD004 - nr 05 De Mensenzoon zal komen 
CD004 - nr 06 Psalm 134 vers 1, 2 en 3 
CD004 - nr 07 Vreugde, vreugde, louter vreugde 
CD004 - nr 08 Op bergen en in dalen 
CD004 - nr 09 Heer ik hoor van rijke zegen 
CD004 - nr 10 Zingt een danklied tot de Heer 
CD004 - nr 11 Psalm 21 vers 1, 5 en 13 
CD004 - nr 12 Aan het kruis genageld 
CD004 - nr 13 Neem mijn leven laat het Heer 
CD004 - nr 14 Laat ons nu vrolijk zingen 
CD004 - nr 15 Lof aan de Heer 
CD004 - nr 16 Straf mij in Uw gramschap niet 
CD004 - nr 17 Heer ik kom tot U 
CD004 - nr 18 Zingt met vreugde 
CD004 - nr 19  God zij met u tot ons wederzien 
CD004 - nr 20  Zegenbede
Geliefde Kerstklanken
Vign_Geliefde_Kerstklanken

CD021 - nr 01 Daar is uit 's werelds duist're wolken 
CD021 - nr 02 Ik buig mij aan Uw kribbe neer 
CD021 - nr 03 Nu daagt het in het oosten 
CD021 - nr 04 Hoor de Eng'len zingen d'eer 
CD021 - nr 05 Midden in de winternacht 
CD021 - nr 06 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
CD021 - nr 07 Lofzang van Zacharias 
CD021 - nr 08 Vol van pracht
CD021 - nr 09 O, Kindeke klein 
CD021 - nr 10 Komt verwondert u hier mensen 
CD021 - nr 11 Stille nacht 
CD021 - nr 12 t Was nacht in Bethl'hems dreven 
CD021 - nr 13 Er is een Kindeke geboren op aard' 
CD021 - nr 14 Herders waren op de velden 
CD021 - nr 15 De herdertjes lagen bij nachte 
CD021 - nr 16 Ere zij God 
CD021 - nr 17 Lofzang van Simeon 
CD021 - nr 18 Uren, dagen, maanden, jaren
Geliefde Psalmen - deel 1
Vign_Geliefde_psalmen


CD008 - nr 01 Psalm 81 vers 1, 2 en 12 
CD008 - nr 02 Psalm 134 vers 1, 3 en 8 
CD008 - nr 03 Psalm 42 vers 1, 4 en 5 
CD008 - nr 04 Psalm 97 vers 1, 6 en 7 
CD008 - nr 05 Psalm 146 vers 1, 3 en 8 
CD008 - nr 06 Psalm 66 vers 1, 2 en 10 
CD008 - nr 07 Psalm 73 vers 12 en 13 
CD008 - nr 08 Psalm 150 vers 1, 2 en 3 
CD008 - nr 09 Psalm 123 
CD008 - nr 10 Psalm 138 vers 1 en 2 
CD008 - nr 11 Psalm 87 vers 1, 3, 4 en 5 
CD008 - nr 12 Psalm 43 vers 1, 3 en 4 
CD008 - nr 13 Psalm 21 vers 1, 4 en 13
CD008 - nr 14 Psalm 75 vers 1, 4 en 6 
CD008 - nr 15 Psalm 85 vers 1 en 3 
CD008 - nr 16 Psalm 108 vers 1 en 2 
CD008 - nr 17 Psalm 98 vers 1 en 4
Geliefde Psalmen - deel 2
Vign_Geliefde_psalmen2
CD030 01 - nr 01 Psalm 68 vers 10 en 16 - Geloofd zij God met diepst ontzag 
CD030 01 - nr 02 Psalm 130 vers 1, 2 en 4 - Uit diepten van ellende 
CD030 01 - nr 03 Psalm 6 vers 1, 2 en 9 - O Heer, Gij zijt weldadig 
CD030 01 - nr 04 Psalm 84 vers 1 en 6 - Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot 
CD030 01 - nr 05 Psalm 23 vers 1, 2 en 3 - De God des heils wil mijn Herder wezen 
CD030 01 - nr 06 Psalm 105 vers 1 en 24 - Looft, looft verheugd den Heer 
CD030 01 - nr 07 Psalm 27 vers 1 en 7 - God is mijn licht, mijn heil 
CD030 01 - nr 08 Psalm 79 vers 4, 5 en 7 - Gedenk niet meer aan 't kwaad 
CD030 01 - nr 09 Psalm 25 vers 1, 2 en 6 - 'k Hef mijn ziel, o God der goden 
CD030 01 - nr 10 Psalm 132 vers 6, 11 en 12 - O hoogste majesteit 
CD030 01 - nr 11 Psalm 72 vers 1, 10 en 11 - Geef, Heer, den koning Uwe rechten 
CD030 01 - nr 12 Psalm 100 vers 1, 4 en 3 - Juich aarde, juicht alom den Heer 
CD030 01 - nr 13 Psalm 116 - God heb ik lief 
CD030 01 - nr 14 Psalm 124 vers 1 en 4 - Dat is Israel nu zegge, blij van geest 
CD030 01 - nr 15 Psalm 65 vers 1 en 5 - De lofzang klimt uit Simons zalen 
CD030 01 - nr 16 Psalm 101 vers 1, 6 en 8 - 'k Zal van de vreugde der milde goedheid zingen 
CD030 01 - nr 17 Psalm 140 vers 1, 7 en 13 - O Heer, verlos mij uit de banden 
CD030 01 - nr 18 Psalm 49 vers 1 en 7 - Gij, volken, hoort, waar g'in de wereld woont 
CD030 02 - nr 01 Psalm 23 vers 1, 4 en 5 - De God des heils 
CD030 02 - nr 02 Psalm 147 vers 1, 3 en 4 - Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen 
CD030 02 - nr 03 Psalm 78 vers 1, 6 en 35 - Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren 
CD030 02 - nr 04 Psalm 20 vers 1, 3 en 5 - Dat op Uw klacht de hemel scheure 
CD030 02 - nr 05 Psalm 86 vers 3, 6 en 8 - Heer, door goedheid aangedreven 
CD030 02 - nr 06 Psalm 119 vers 3 en 8 - Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest 
CD030 02 - nr 07 Psalm 28 vers 1, 5 en 6 - Ik roep tot U 
CD030 02 - nr 08 Psalm 33 vers 2 - Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
CD030 02 - nr 09 Psalm 127 vers 1, 2 en 3 - Vergeefs op bouwen toegelegd 
CD030 02 - nr 10 Psalm 60 vers 1, 2 en 7 - O God, hoe hebben wij getreurd 
CD030 02 - nr 11 Psalm 118 vers 1, 7 en 14 - Laat ieder 's Heeren goedheid loven 
CD030 02 - nr 12 Psalm 45 vers 1 en 8 - Mijn hart, vervuld met heilsbespiegelingen 
CD030 02 - nr 13 Psalm 102 vers 1, 7 en 16 - Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken 
CD030 02 - nr 14 Psalm 44 vers 1, 2 en 13 - O God, wij mochten 
CD030 02 - nr 15 Psalm 43 vers 1, 3 en 4 - Geduchte God, hoor mijn gebeden 
CD030 02 - nr 16 Psalm 134 vers 1 en 2 - Looft, looft nu aller Heeren Heer
Gezangen (CD 1)
Vign_Gezangen
CD005 01 - nr 01 Gezang 143 Op bergen en in dalen 
CD005 01 - nr 01 Op bergen en in dalen (Gezang 143) 
CD005 01 - nr 02 Gezang 228 Neem mijn leven 
CD005 01 - nr 02 Neem mijn leven (Gezang 228) 
CD005 01 - nr 03 Gezang 130 God is getrouw, zijn plannen falen niet 
CD005 01 - nr 03 God is getrouw, zijn plannen falen niet (Gezang 130) 
CD005 01 - nr 04 Ere zij aan God (Gezang 93) 
CD005 01 - nr 04 Gezang 93 Ere zij aan God 
CD005 01 - nr 05 De Heer is mijn herder (Gezang 184) 
CD005 01 - nr 05 Gezang 184 De Heer is mijn herder 
CD005 01 - nr 06 Gezang 149 Grote God wij loven u 
CD005 01 - nr 06 Grote God wij loven u (Gezang 149) 
CD005 01 - nr 07 Gezang 91 God in de hoog, alleen zij eer 
CD005 01 - nr 07 God in de hoog, alleen zij eer (Gezang 91) 
CD005 01 - nr 08 Gezang 168 Jezus neemt de zondaars aan 
CD005 01 - nr 08 Jezus neemt de zondaars aan (Gezang 168) 
CD005 01 - nr 09 Gezang 221 Schoonste heer Jezus 
CD005 01 - nr 09 Schoonste heer Jezus (Gezang 221) 
CD005 01 - nr 10 Gezang 73 Wij knielen voor Uw zetel neer 
CD005 01 - nr 10 Wij knielen voor Uw zetel neer (Gezang 73) 
CD005 01 - nr 11 Gezang 177 O hoog't en diepte, looft nu God 
CD005 01 - nr 11 O hoog't en diepte, looft nu God (Gezang 177) 
CD005 01 - nr 12 Gezang 202 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God 
CD005 01 - nr 12 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God (Gezang 202) 
CD005 01 - nr 13 De dag door Uwe gunst ontvangen (Gezang 281) 
CD005 01 - nr 13 Gezang 281 De dag door Uwe gunst ontvangen 
CD005 01 - nr 14 Gezang 92 Heilig, heilig, heilig 
CD005 01 - nr 14 Heilig, heilig, heilig (Gezang 92) 
CD005 01 - nr 15 Gezang 179 Rust mijn ziel uw God is Koning 
CD005 01 - nr 15 Rust mijn ziel uw God is Koning (Gezang 179) 
CD005 01 - nr 16 Gezang 300 Wat de toekomst brengen moge 
CD005 01 - nr 16 Wat de toekomst brengen moge (Gezang 300) 
CD005 01 - nr 17 Gezang 171 Verlosser vriend, Gij hoop en lust 
CD005 01 - nr 17 Verlosser vriend, Gij hoop en lust (Gezang 171) 
CD005 01 - nr 18 Gezang 293 O God, die droeg ons voorgeslacht 
CD005 01 - nr 18 O God, die droeg ons voorgeslacht (Gezang 293)
Gezangen (CD 2)
Vign_Gezangen
CD005 02 - nr 01 Blijf bij mij Heer (Gezang 282) 
CD005 02 - nr 01 Gezang 282 Blijf bij mij Heer 
CD005 02 - nr 02 Gezang 121 God roept ons broeders tot de daad 
CD005 02 - nr 02 God roept ons broeders tot de daad (Gezang 121) 
CD005 02 - nr 03 Gezang 265 God is tegenwoordig 
CD005 02 - nr 03 God is tegenwoordig (Gezang 265) 
CD005 02 - nr 04 Gezang 112 Werken van Hem 
CD005 02 - nr 04 Werken van Hem (Gezang 112) 
CD005 02 - nr 05 Gezang 148 Van U zijn alle dingen 
CD005 02 - nr 05 Van U zijn alle dingen (Gezang 148) 
CD005 02 - nr 06 Gezang 147 Prijs mijn ziel de Hemelkoning 
CD005 02 - nr 06 Prijs mijn ziel de Hemelkoning (Gezang 147) 
CD005 02 - nr 07 Gezang 217 Kom laat ons voortgaan kinderen 
CD005 02 - nr 07 Kom laat ons voortgaan kinderen (Gezang 217) 
CD005 02 - nr 08 Gezang 174 Vaste rots van mijn behoud  
CD005 02 - nr 08 Vaste rots van mijn behoud (Gezang 174) 
CD005 02 - nr 09 Een vaste burcht (Gezang 96) 
CD005 02 - nr 09 Gezang 96 Een vaste burcht 
CD005 02 - nr 10 Gezang 232 Neem Heer mijn beide handen 
CD005 02 - nr 10 Neem Heer mijn beide handen (Gezang 232) 
CD005 02 - nr 11 Gezang 146 Komt nu met zang van zoete tonen 
CD005 02 - nr 11 Komt nu met zang van zoete tonen (Gezang 146) 
CD005 02 - nr 12 Gezang 230 Leid vriend'lijk licht, mij als trouwe wacht 
CD005 02 - nr 12 Leid vriend'lijk licht, mij als trouwe wacht (Gezang 230)
CD005 02 - nr 13 Gezang 291 O God van hemel, zee en aard 
CD005 02 - nr 13 O God van hemel, zee en aard (Gezang 291) 
CD005 02 - nr 14 Gezang 49 Jezus leven van mijn leven 
CD005 02 - nr 14 Jezus leven van mijn leven (Gezang 49) 
CD005 02 - nr 15 Gezang 178 Ruwe stormen mogen woeden 
CD005 02 - nr 15 Ruwe stormen mogen woeden (Gezang 178) 
CD005 02 - nr 16 Door de nacht van smart en zorgen (Gezang 116)  
CD005 02 - nr 16 Gezang 116 Door de nacht van smart en zorgen  
CD005 02 - nr 17 Gezang 29 Heft aan, heft aan een luiden zang 
CD005 02 - nr 17 Heft aan, heft aan een luiden zang (Gezang 29) 
CD005 02 - nr 18 Gezang 280 'k Wil U o God mijn dank betalen 
CD005 02 - nr 18 'k Wil U o God mijn dank betalen (Gezang 280)
Gouden Klanken 13
Vign_Gouden_klanken_13
CD014 - nr 01  Kom tot Uw Heiland (JdeH 210) 
CD014 - nr 02  Jezus, Gij mijn kracht en leven (JdeH 168) 
CD014 - nr 03  Geef mij een geloof, zo vast, zo sterk (JdeH 484) 
CD014 - nr 04  Vader zie Uw kind'ren naad'ren (JdeH 62a) 
CD014 - nr 05  O, welk een macht heeft Uwe liefde (JdeH 200) 
CD014 - nr 06  Blijf bij mij Heer (JdeH 586a) 
CD014 - nr 07  Waarom toch? 
CD014 - nr 08  Wij hebben veel te vragen 
CD014 - nr 09  Zoek eerst het Koninkrijk van God (JdeH 105) 
CD014 - nr 10  Kom, laat ons zijn liefde prijzen 
CD014 - nr 11  Eens zal de dag vol blijdschap zijn (JdeH 664) 
CD014 - nr 12  Duizend vragen 
CD014 - nr 13  Orgelimprovisatie "Over de heuvels" 
CD014 - nr 14  Groot is Uw trouw (JdeH 149) 
CD014 - nr 15  Hij, die rustig en stil (JdeH 133) 
CD014 - nr 16  Moet ik soms met twijfel strijden (JdeH 687) 
CD014 - nr 17  Mij is erbarming wedervaren (JdeH 159) 
CD014 - nr 18  Hoor naar Jezus rede (JdeH 87) 
CD014 - nr 19  Looft, looft verheugd de Heer der Heren (JdeH 369)
Gouden Klanken 4 - Looft Hem met psalmgezang
Vign_Gouden_klankenCD013 - nr 01  Psalm 118 vers 1 en 12 
CD013 - nr 02  Psalm 141 vers 1, 2 en 3 
CD013 - nr 03  Psalm 54 vers 1, 3 en 4 
CD013 - nr 04  Psalm 119 vers 3, 67 en 86 
CD013 - nr 05  Psalm 27 vers 5 en 7 
CD013 - nr 06  Psalm 136 vers 1, 3 en 26 
CD013 - nr 07  Psalm 105 vers 1, 3 en 24 
CD013 - nr 08  Psalm 124 vers 1 en 4 
CD013 - nr 09  Psalm 87 vers 1, 4 en 5 
CD013 - nr 10  Psalm 122 vers 1 en 3 
CD013 - nr 11  Psalm 86 vers 6 en 7 
CD013 - nr 12  Psalm 42 vers 1, 4 en 5
Gouden Koorstemmen - deel 1
Vign_Gouden_koorstemmen
CD035 01 - nr 01  Klem vast aan de rots U 
CD035 01 - nr 02  t Zij vreugde mijn deel is 
CD035 01 - nr 03  Gedenk aan mij 
CD035 01 - nr 04  Looft Hem 
CD035 01 - nr 05  O God die droeg ons voorgeslacht 
CD035 01 - nr 06  Mijn Herder is de Here God 
CD035 01 - nr 07  Ga niet alleen door het leven 
CD035 01 - nr 08  Leer mij Uw weg o Heer 
CD035 01 - nr 09  Jezus, mijn Heiland 
CD035 01 - nr 10  Als een hert dat verlangt naar water 
CD035 01 - nr 11  Gij die alle sterren houdt 
CD035 01 - nr 12  Psalm 99 
CD035 01 - nr 13  Zoek eerst het koninkrijk van God 
CD035 01 - nr 14  Dank sei dir, Herr 
CD035 01 - nr 15  King all glorious 
CD035 02 - nr 01  Vreugde, vreugde, louter vreugde 
CD035 02 - nr 02  Grote Schepper 
CD035 02 - nr 03  De maan is opgekomen (gezang 391) 
CD035 02 - nr 04  Looft de Heere 
CD035 02 - nr 05  Heer ik kom tot U 
CD035 02 - nr 06  Daar waar Geest en Woord zich paren 
CD035 02 - nr 07  Ik heb U lief o mijn beminde (gezang 430) 
CD035 02 - nr 08  Liefde Gods, Gij zijn volkomen 
CD035 02 - nr 09  Gebed des Heren  
CD035 02 - nr 10  De tien geboden (gezang A uit bundel 1773) 
CD035 02 - nr 11  Ruwe stormen mogen woeden 
CD035 02 - nr 12  Werken van Hem 
CD035 02 - nr 13  Ik vraag Heer, ogen te zien 
CD035 02 - nr 14  Een koninklijk kind
Hoort dit, alle gij volken
Vign_Hoort_dit_alle_volken
CD025 - nr 01  Psalm 105 
CD025 - nr 02  Psalm 85 
CD025 - nr 03  Psalm 21 
CD025 - nr 04  Psalm 49 
CD025 - nr 05  Nooit kan 't geloof teveel verwachten 
CD025 - nr 06  Psalm 121 
CD025 - nr 07  Psalm 123 
CD025 - nr 08  Gij dienaars van Hem 
CD025 - nr 09  Ruwe stormen mogen woeden 
CD025 - nr 10  Als op 's levenszee 
CD025 - nr 11  Van U wil ik zingen 
CD025 - nr 12  Eens, als de bazuinen klinken 
CD025 - nr 13  Psalm 93 
CD025 - nr 14  Nader mijn God bij U 
CD025 - nr 15  Psalm 116 
CD025 - nr 16  Psalm 119 
CD025 - nr 17  Psalm 87 
CD025 - nr 18  Grote God wij loven U 
CD025 - nr 19  Dankt dankt nu allen God 
CD025 - nr 20  Door de nacht van strijd en zorgen
Ik zal U verhogen
Vign_image_defaut_ori
CD032 - nr 01  Ik zal U verhogen 
CD032 - nr 02  Choral Figure 
CD032 - nr 03  De wereld zal juichen 
CD032 - nr 04  Er komen stromen van zegen 
CD032 - nr 05  Vol van Uw licht 
CD032 - nr 06  Adoramus 
CD032 - nr 07  Hark! Hark, my soul! 
CD032 - nr 08  De overwinning van het paradijs 
CD032 - nr 09  Heer wees mijn licht 
CD032 - nr 10  Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam 
CD032 - nr 11  Spiritual Phantasie 
CD032 - nr 12  God zij met u tot w'elkaar weer zien 
CD032 - nr 13  Als 't bazuingeschal 
CD032 - nr 14  Er is een Verlosser 
CD032 - nr 15  'k Ben reizend naar die stad 
CD032 - nr 16  The battle hymn of the Republic 
CD032 - nr 17  Dankgebed
In Gods hand
Vign_In_Gods_hand
CD041 - nr 01  Jezus, ik hou van U 
CD041 - nr 02  In Gods hand 
CD041 - nr 03  Ik heb de Heer aan mijn zij 
CD041 - nr 04  Uw tederheid genas 
CD041 - nr 05  Groot is Uw trouw 
CD041 - nr 06  Liefderijke Vader 
CD041 - nr 07  Als een hert - Breng dank - Instr. Intermezzo
CD041 - nr 08  De Liefde 
CD041 - nr 09  O Heer, mijn God 
CD041 - nr 10  Mijn Jezus, ik hou van U 
CD041 - nr 11  Maranatha 
CD041 - nr 12  Ik kom in Uw heiligdom binnen 
CD041 - nr 13  U die mij geschapen hebt - Heilige Geest van God - Create in me a clean heart - Instr. Intermezzo 
CD041 - nr 14  Heer U bent El Elohim 
CD041 - nr 15  Vader wij eren 
CD041 - nr 16  Ik wandel in het licht met Jezus 
CD041 - nr 17  Op reis naar de toekomst 
CD041 - nr 18  De nieuwe aarde 
CD041 - nr 19  Vader ik aanbid U
Jeruzalem 3000 jaar
Vign_Jeruzalem_3000

CD034 - nr 01  Lichtstad met uw paar'len poorten 
CD034 - nr 02  Jeruzalem 
CD034 - nr 03  Jerushalaim 
CD034 - nr 04  Dat Israel nu zegge blij van geest 
CD034 - nr 05  Troost Gij mijn volk 
CD034 - nr 06  Komt, laat ons samen Isrels Heer 
CD034 - nr 07  Ik ben verblijd, wanneer men mij 
CD034 - nr 08  Het nieuw Jeruzalem 
CD034 - nr 09  Jeruzalem Fantasie 
CD034 - nr 10  In de heilige stad 
CD034 - nr 11  Fantasie over een Israelische melodie 
CD034 - nr 12  Jeruzalem 
CD034 - nr 13  Exodus 
CD034 - nr 14  De Heilige Stad
Juicht Gode toe
Vign_Trompet


CD002 - nr 01 Juicht Gode toe 
CD002 - nr 02  Heer ik hoor van rijke zegen 
CD002 - nr 03  God enkel licht 
CD002 - nr 04  Open de poorten 
CD002 - nr 05  Abba Vader 
CD002 - nr 06  U alleen, U loven wij 
CD002 - nr 07  Als ik maar weet 
CD002 - nr 08  Wilt heden nu treden 
CD002 - nr 09  Eens als de bazuinen klinken 
CD002 - nr 10  Gij die alle sterren
CD002 - nr 11  Jeruzalem 
CD002 - nr 12  Hoor je de trompetten 
CD002 - nr 13  Nader mijn God bij U 
CD002 - nr 14  God heb ik lief 
CD002 - nr 15  Vaste rots van mijn behoud 
CD002 - nr 16  Looft, looft nu aller Heren Heer 
CD002 - nr 17  Mijn Herder is de Here God 
CD002 - nr 18  Zegen ons, Algoede
 

KAJEM Volume 3
Vign_KAJEM

CD006 - nr 01 Prelude In Classic Style 
CD006 - nr 02 Vivace 
CD006 - nr 03 Lascia Ch'io Pianga (Rinaldo) 
CD006 - nr 04 Fuga Gigue 
CD006 - nr 05 Hymne Finlandia 
CD006 - nr 06 Allegro (Concerto VI) 
CD006 - nr 07 Sarabanda 
CD006 - nr 08 Toccata 
CD006 - nr 09 Adagio Cantabile (Sonate Pathetique) 
CD006 - nr 10 Invention No. 13 
CD006 - nr 11 Allegretto 
CD006 - nr 12 Running For The Bumble Bee 
CD006 - nr 13 Menuet 
CD006 - nr 14 Allegro (Concerto II) 
CD006 - nr 15 Jesu, Joy Of Man's Desiring 
CD006 - nr 16 Fanfare
Kerstfeest voor allen
Vign_Kerstfeest_voor_allen
CD010 01 - nr 01  Komt allen tezamen 
CD010 01 - nr 02  O, kindeke klein 
CD010 01 - nr 03  De herdertjes lagen 
CD010 01 - nr 04  Herders, ik boodschap, blij van stem
CD010 01 - nr 05  Eeuwen geleden 
CD010 01 - nr 06  Stille Nacht 
CD010 01 - nr 07  Er is een kindeke geboren
CD010 01 - nr 08  Er is een roos ontsprongen 
CD010 01 - nr 09  Once in royal David's city  
CD010 01 - nr 10  't Is geboren het god'lijk kind 
CD010 01 - nr 11  De sterre gaat stralen 
CD010 01 - nr 12  In Bethlehems stal 
CD010 01 - nr 13  't Was nacht in Bethlehems dreven 
CD010 01 - nr 14  The holy city 
CD010 01 - nr 15  Machtige Heiland 
CD010 01 - nr 16  Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
CD010 01 - nr 17  In 't nacht'lijk duister 
CD010 01 - nr 18  Herders, hij is geboren 
CD010 01 - nr 19  In Dulce Jubilo 
CD010 01 - nr 20  It's a birthday  
CD010 02 - nr 01  Ere zij God  
CD010 02 - nr 02  Nu zijt Wellekome 
CD010 02 - nr 03  O, verblijdene 
CD010 02 - nr 04  Hoe leidt dit Kindeke 
CD010 02 - nr 05  Cantique de Noël 
CD010 02 - nr 06  Hoor, de eng'len zingen 
CD010 02 - nr 07  Eng'len kwamen eenmaal melden
CD010 02 - nr 08  Heerlijk klonk het lied der Engelen 
CD010 02 - nr 09  Ja, Jezus is geboren 
CD010 02 - nr 10  Uit hoge hemel daalt hij neer 
CD010 02 - nr 11  Kerstzang 
CD010 02 - nr 12  Er ruist langs de wolken 
CD010 02 - nr 13  Op een nacht bij Bethlehem 
CD010 02 - nr 14  Mary's Boychild 
CD010 02 - nr 15  Gloria in Excelsis Deo 
CD010 02 - nr 16  Klokkenzang 
CD010 02 - nr 17  Ihr Kindelein kommet 
CD010 02 - nr 18  Ding dong merrily on high 
CD010 02 - nr 19  Tsjechish kerstlied 
CD010 02 - nr 20  Joy to the world
Koninklijk Koorconcert - deel 2
Vign_Koninklijk_koorconcert

CD038 - nr 01  Dank zij U Heer 
CD038 - nr 02  U zij de glorie 
CD038 - nr 03  King all glorious 
CD038 - nr 04  Die ehre Gottes 
CD038 - nr 05  I'll wish, I had given him more 
CD038 - nr 06  Largo 
CD038 - nr 07  Panis angelicus 
CD038 - nr 08  Lob und Preis 
CD038 - nr 09  Blijf bij mij Heer 
CD038 - nr 10  Cantique de Jean Racine 
CD038 - nr 11  Adoramus 
CD038 - nr 12  Ich bete an die Macht der Liebe 
CD038 - nr 13  Blagoslowie doesje moja gospoda 
CD038 - nr 14  Otce nas 
CD038 - nr 15  Ritters abschied 
CD038 - nr 16  Die Allmacht
Liederen uit de bundel Johannes de Heer no.1
Vign_Liederen_uit_de_bundel_van_JdH
CD022 - nr 01  Kom tot uw Heiland nr. 210 
CD022 - nr 02  O welk een macht heeft uwe liefde nr. 200 
CD022 - nr 03  De Heer is mijn licht nr. 784 
CD022 - nr 04  Dat ons loflied vrolijk rijze nr. 34 
CD022 - nr 05  Heer, wees mijn gids nr. 569 
CD022 - nr 06  Heer, ik hoor van rijke zegen nr. 132 
CD022 - nr 07  Rijst op, rijst op voor Jezus nr. 205 
CD022 - nr 08  Laat mij slapend op U wachten nr. 177 
CD022 - nr 09  Ik zie een poort wijd open staan nr. 140 
CD022 - nr 10  Ga mij niet voorbij nr. 121 
CD022 - nr 11  Ik heb de vaste grond gevonden nr. 641 
CD022 - nr 12  Daar ruist langs de wolken nr. 33 
CD022 - nr 13  O denk aan het huis bij de Heer nr. 231 
CD022 - nr 14  Er is een heuvel, ver van hier nr. 473 
CD022 - nr 15  God gaf Zijn Zoon voor mij nr. 127 
CD022 - nr 16  Wandel maar stillekens achter hem aan nr. 879 
CD022 - nr 17  k Heb geloofd en daarom zing ik nr. 543 
CD022 - nr 18  Veilig in Jezus' armen nr. 523 
CD022 - nr 19  Als g' in nood gezeten nr. 7 
CD022 - nr 20  Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd nr. 215 
CD022 - nr 21  Jezus, mijn Heiland nr. 62 
CD022 - nr 22  Al de weg leidt mij mijn Heiland nr. 5
Oranjeconcert
Vign_Oranjeconcert2CD020 - nr 01 Psalm 99 vers 1, 2 en 8 
CD020 - nr 02 Psalm 6 vers 2, 4 en 9
CD020 - nr 03 Bede voor het vaderland
CD020 - nr 04 O God die droeg ons voorgeslacht 
CD020 - nr 05 Trompet en orgel Jeroesjalajim 
CD020 - nr 06 Psalm 124 vers 1, 3 en 4 
CD020 - nr 07 Kom nu met zang 
CD020 - nr 08 Psalm 118 vers 10a9b en 13a14b 
CD020 - nr 09 Vaderlandse liederen 
CD020 - nr 10 Orgelsolo Toccata in f-mineur 
CD020 - nr 11 Geluckig is het land 
CD020 - nr 12 Psalm 123 vers 1 en 2  
CD020 - nr 13 Wilhelmus
Pipes of Praise
Vign_Pipes_of_praise
CD031 - nr 01  Immortal, invisible 
CD031 - nr 02  Come, thou Almighty King 
CD031 - nr 03  This is my Father's world 
CD031 - nr 04  Holy, holy, holy 
CD031 - nr 05  Dear Lord and Father of mankind 
CD031 - nr 06  Eternal Father, strong to save
CD031 - nr 07  Praise God from whom all Blessings flow 
CD031 - nr 08  O for a thousand tongues to sing 
CD031 - nr 09  All creatures of our God and King 
CD031 - nr 10  Hark, ten thousand harps 
CD031 - nr 11  Praise to the Lord, the Almighty 
CD031 - nr 12  Angels we have heard on high 
CD031 - nr 13  Hark, the Herald Angels sing 
CD031 - nr 14  O come, all ye faithful 
CD031 - nr 15  O sacred head, now wounded 
CD031 - nr 16  Were you there 
CD031 - nr 17  When I survey the woundrous cross 
CD031 - nr 18  God of our Fathers 
CD031 - nr 19  Now thank we all our God 
CD031 - nr 20  For the beauty of the Earth 
CD031 - nr 21  Amazing grace 
CD031 - nr 22  Jesus, Lover of my soul 
CD031 - nr 23  Rock of ages 
CD031 - nr 24  I need thee every hour 
CD031 - nr 25  Abide with me 
CD031 - nr 26  O God, our Help in ages past 
CD031 - nr 27  Jesus Christ is risen today 
CD031 - nr 28  Crown Him with many crowns 
CD031 - nr 29  Fairest Lord Jesus 
CD031 - nr 30  Onward Christian soldiers 
CD031 - nr 31  Glory, Glory, Hallelujah 
CD031 - nr 32  Amen, Amen, Amen
Passie en Pasen Koor
Vign_Passie_en_Pasen

CD018 - nr 01  Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten 
CD018 - nr 02  Als ik het wond're kruis aanschouw 
CD018 - nr 03  Als ik in gedachten sta 
CD018 - nr 04  Psalm 22 vers 1, 6 en 9 
CD018 - nr 05  Bij 't kruishout 
CD018 - nr 06  t Is middernacht 
CD018 - nr 07  Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd 
CD018 - nr 08  Mijn verlosser hangt aan 't kruis 
CD018 - nr 09  Daar juicht een toon 
CD018 - nr 10  Christus onze Heer verrees 
CD018 - nr 11  Psalm 118 vers 11, 13 en 14 
CD018 - nr 12  Jezus is ons licht en leven 
CD018 - nr 13  Geprezen zij de Heer 
CD018 - nr 14  Ik weet dat mijn Verlosser leeft 
CD018 - nr 15  U zij de glorie 
CD018 - nr 16  Wees gegroet Gij eersteling der dagen 
CD018 - nr 17  Laat ons loven 
CD018 - nr 18  Christus is opgestaan
Psalmen van David
Vign_Psalmen_2


CD012 - nr 01  Psalm 8 vers 1 en 9 
CD012 - nr 02  Psalm 101 vers 1, 2 en 3 
CD012 - nr 03  Psalm 121 vers 1, 2 en 4 
CD012 - nr 04  Psalm 21 vers 1, 5 en 13 
CD012 - nr 05  Psalm 6 vers 2, 4 en 9 
CD012 - nr 06  Psalm 25 vers 2 en 10 
CD012 - nr 07  Psalm 36 vers 2 en 3 
CD012 - nr 08  Psalm 56 vers 5 en 6 
CD012 - nr 09  Psalm 60 vers 1 en 7
CD012 - nr 10  Psalm 65 vers 1 en 2 
CD012 - nr 11  Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 
CD012 - nr 12  Psalm 134 vers 1, 2 en 3 
CD012 - nr 13  Psalm 138 vers 1 en 4 
CD012 - nr 14  Psalm 139 vers 1 en 14 
CD012 - nr 15  Psalm 140 vers 1, 4 en 13
Ruwe stormen mogen woeden
Vign_Ruwe_stormen_mogen_woeden2

CD003 - nr 01  Ruwe stormen mogen woeden 
CD003 - nr 02  Straf mij in uw gramschap niet 
CD003 - nr 03  Dierb're Heer en Heiland 
CD003 - nr 04  Leeft in blijdschap (Rule Britannia) 
CD003 - nr 05  Van U zijn alle dingen 
CD003 - nr 06  Geprezen zij des Heilands naam 
CD003 - nr 07  Wat de toekomst brengen moge 
CD003 - nr 08  Mijn toevlucht 
CD003 - nr 09  Kom tot het feest 
CD003 - nr 10  Ik wil zingen van mijn Heiland 
CD003 - nr 11  Psalm 116 vers 1 en 10 
CD003 - nr 12  Op ten strijde 
CD003 - nr 13  O God, verlos mij uit den nood 
CD003 - nr 14  Hoe vrees'lijk groeit, o God 
CD003 - nr 15  Prijst den Heer met blijde galmen 
CD003 - nr 16  Gouden harpen ruisen
Ruwe stormen mogen woeden
Vign_Ruwe_stormen
CD028 - nr 01  U nabij, U altijd nader 
CD028 - nr 02  Ruwe stormen mogen woeden 
CD028 - nr 03  Heere! Keere van ons af 
CD028 - nr 04  Zalig Hij, die 't smalle pad 
CD028 - nr 05  Ons bindt een heil'ge band 
CD028 - nr 06  Een korte wijl! De tijd genaakt 
CD028 - nr 07  Ambrosianischer lobgesang 
CD028 - nr 08  Welzalig, 't huis, o Heiland 
CD028 - nr 09  Gouden harpen ruisen 
CD028 - nr 10  Al den weg leidt mij mijn Heiland 
CD028 - nr 11  Vaste rots van mijn behoud 
CD028 - nr 12  De dag, door Uwe gunst ontvangen 
CD028 - nr 13  Geef den Heiland 't roer in handen 
CD028 - nr 14  Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad 
CD028 - nr 15  Eerenkoning, in Uw woning 
CD028 - nr 16  Grote God, wij loven U 
CD028 - nr 17  Staat op en strijdt den goede strijd 
CD028 - nr 18  Zoals ik ben 
CD028 - nr 19  Boven in de starren daar zal het eens lichten 
CD028 - nr 20  Neem mij gevangen Heer
Stromen, stromen van zegen
Vign_Stromen_van_zegen_2
CD042 - nr 01  k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen 
CD042 - nr 02  Er komen stromen van zegen 
CD042 - nr 03  Thanks be to God 
CD042 - nr 04  Think on me 
CD042 - nr 05  Jezus, Die mijn ziel bemint 
CD042 - nr 06  De Heer is mijn licht 
CD042 - nr 07  Four books in the Bible 
CD042 - nr 08  Heer, wij staan nu hand in hand
CD042 - nr 09  Create in me a clean heart, O God 
CD042 - nr 10  My Lord, what a morning 
CD042 - nr 11  Badinerie 
CD042 - nr 12  Dit is de wereld waar ik in woon 
CD042 - nr 13  Peter on the sea 
CD042 - nr 14  Heilig woord van God 
CD042 - nr 15  Psalm 42 - Quintett 
CD042 - nr 16  Hij was mijn naaste 
CD042 - nr 17  I'll wish I had given Him more 
CD042 - nr 18  God's choir 
CD042 - nr 19  Dank sei dir Herr 
CD042 - nr 20  Juich aarde, juicht alom den Heer
CD001 - nr 03  Ere zij aan God de Vader
U klinkt mijn zang
Vign_U_klinkt_mijn_zangCD001 - nr 03  Ere zij aan God de Vader 
CD001 - nr 06  Ambrosianischer Lobgesangen 
CD001 - nr 09  O praise ye the Lord 
CD001 - nr 10  Aan U behoort o Heer der heren 
CD001 - nr 11  Zegen ons, Algoede 
CD001 - nr 12  Heer wees mijn Gids 
CD001 - nr 16  In Christus is noch west noch oost 
CD001 - nr 17  Lead me Lord 
CD001 - nr 18  Meester, men zoekt U wijd en zijd
Voorjaarsconcert 1999
Vign_image_defaut_ori
CD043 - nr 01  Heer ik kom tot U 
CD043 - nr 02  Lied 399 vers 1, 4 en 5 
CD043 - nr 03  Verhoogt o poorten, nu den boog
CD043 - nr 04  k Hou van Jezus 
CD043 - nr 05  Symphonisches Stuck - Vleugelsolo 
CD043 - nr 06  All night all day 
CD043 - nr 07  Avondlied 
CD043 - nr 08  Heilig Woord van God 
CD043 - nr 09  Geprezen zij de Heer 
CD043 - nr 10  Lied 460 vers 1, 2, 3 en 5 
CD043 - nr 11  Vader vol van mededogen 
CD043 - nr 12  Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10 
CD043 - nr 13  Four books in the Bible 
CD043 - nr 14  O, du mein holder Abendstern 
CD043 - nr 15  Pelgrimskoor 
CD043 - nr 16  Frieden 
CD043 - nr 17  Landerkennung 
CD043 - nr 18  k Wil U, o God, mijn dank betalen 
CD043 - nr 19  Dank sei dir, Herr
Vul opnieuw mijn hart
Vign_image_defaut_ori

CD024 - nr 01  Glorie aan God 
CD024 - nr 02  Als een hert, dat verlangt naar water 
CD024 - nr 03  Laat ons nu vrolijk zingen 
CD024 - nr 04  Jezus is hier 
CD024 - nr 05  Ik geloof in God, de Vader 
CD024 - nr 06  Laat heel de wereld het zien 
CD024 - nr 07  Ere zij aan God, de Vader 
CD024 - nr 08  k Aanbid U, Heer
CD024 - nr 09  Breng dank aan de Eeuwige
CD024 - nr 10  Vader, Zoon en Geest
CD024 - nr 11  Bloemenlied 
CD024 - nr 12  Heilige Geest van God 
CD024 - nr 13  Dit is de strijd van de Heer 
CD024 - nr 14  Open je hart 
CD024 - nr 15  Hemelse Vader 
CD024 - nr 16  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
We've a story to tell
Vign_We_ve_a_story_to_tellCD039 - nr 01  Prijs Zijn naam 
CD039 - nr 02  I surrender all 
CD039 - nr 03  Fundament 
CD039 - nr 04  Vriend'lijk licht 
CD039 - nr 05  Op de top van een wolk 
CD039 - nr 06  Highest place 
CD039 - nr 07  Relevant
CD039 - nr 08  Flower song 
CD039 - nr 09  Eenzaamheid
CD039 - nr 10  Een stil moment 
CD039 - nr 11  Hoort naar dit woord 
CD039 - nr 12  God and God alone 
CD039 - nr 13  We've a story to tell... 
CD039 - nr 14  En er was licht 
CD039 - nr 15  Because the Lord 
CD039 - nr 16  There is Power 
CD039 - nr 17  Over de horizon
Woorden van Waarde - Forever Worship
Vign_Woorden_van_waarde


 CD044 - nr 01  Hulp 
 CD044 - nr 02  Uw Woord
 CD044 - nr 03  Nieuwe Kracht
 CD044 - nr 04  Ruimte
 CD044 - nr 05  Psalm 46
 CD044 - nr 06  Schuilplaats
 CD044 - nr 07  Mijn Bevrijder
 CD044 - nr 08  De Liefde
 CD044 - nr 09  Vinden
 CD044 - nr 10  Verwachten
 CD044 - nr 11  Trouw
 CD044 - nr 12  Vrede
Zingt een Lofgezang
Vign_Zingt_een_lofgezang

CD040 - nr 01  Zingt een lofgezang (naar Psalm 150) 
CD040 - nr 02  Heer, ik kom tot U 
CD040 - nr 03  Zie ons wachten aan de stromen 
CD040 - nr 04  Gebed voor de nacht 
CD040 - nr 05  Op bergen en in dalen (vleugelsolo) 
CD040 - nr 06  Sanctus 
CD040 - nr 07  Mijn Herder is de Here God
CD040 - nr 08  O Mary, don't you weep 
CD040 - nr 09  Wees stil 
CD040 - nr 10  Praise ye the Lord 
CD040 - nr 11  Ave Verum 
CD040 - nr 12  De Lichtstad 
CD040 - nr 13  Greensleeves (harpsolo) 
CD040 - nr 14  Hoor een heilig koor van stemmen 
CD040 - nr 15  O Heer, die onze Vader zijt 
CD040 - nr 16  Gaan wij door landen 
CD040 - nr 17  The Gospeltrain 
CD040 - nr 18  Als g'in nood gezeten 
CD040 - nr 19  Een lied voor mijn Koning
CD040 - nr 20  Selig sind, die Verfolgung leiden 
CD040 - nr 21  God heerst als opperheer (Psalm 97)

Zoek eerst het koninkrijk
Vign_Zoek_eerst_het_koninkrijk

CD027 01 - nr 01  Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde (JdH 287)
CD027 01 - nr 02  Zoek Eerst Het Koninkrijk Van God (JdH 105) 
CD027 01 - nr 03  Wat God Doet, Is Welgedan (JdH 398a) 
CD027 01 - nr 04  Heer God, U Loven Wij (JdH 945) 
CD027 01 - nr 05  Gij Eng'len, Die Omhoog Staat Voor De Troon Van God (JdH 775) 
CD027 01 - nr 06  Ach, Blijf Met Uw Genade (JdH 3) 
CD027 01 - nr 07  Jezus Gaat Heden Voorbij (JdH 47) 
CD027 01 - nr 08  Straf Mij In Uw Gramschap Niet (JdH 920) 
CD027 01 - nr 09  O Kind Van God (JdH 823) 
CD027 01 - nr 10  Wat God In Deze Tijd Zoekt (JdH 14) 
CD027 01 - nr 11  Eens Als De Bazuinen Klinken (JdH 69) 
CD027 01 - nr 12  Kom in Mijn Hart (JdH 258) 
CD027 01 - nr 13  Aanschouw Het Lam Van God (JdH 2) 
CD027 01 - nr 14  Dier'bre Jezus, Wat Toeft Gij Zo Lange (JdH 601)
CD027 01 - nr 15  Ontwaak, Gij, Die Slaapt (JdH 436) 
CD027 01 - nr 16  Komt Tot Uw Heiland (JdH 210) 
CD027 01 - nr 17  Zo Lief Had God De Aarde (JdH 951) 
CD027 01 - nr 18  Eens Zal Op De Grote Morgen (JdH 199)

Zoekt eerst het Koninkrijk - deel 3
Vign_Zoek_eerst_het_koninkrijk_3

CD027 02 - nr 01  Onze Vader (JdH 198)
CD027 02 - nr 02  Zachtkens En Teder (JdH 444) 
CD027 02 - nr 03  Heer Wij Komen Voor Uw Troon (JdH 253) 
CD027 02 - nr 04  Heer, Ik Kom Met Al Mijn Noden (JdH 250) 
CD027 02 - nr 05  De Meester Is Wachtend (JdH 42) 
CD027 02 - nr 06  Grijp Toch De Kansen (JdH 166) 
CD027 02 - nr 07  Teder Wordt Jezus (JdH 614)  
CD027 02 - nr 08  Duizend Vragen (JdH 249) 
CD027 02 - nr 09  U Kan Ik Niet Missen (JdH 40) 
CD027 02 - nr 10  K Wil Zingen Van Mijn God En Heer (JdH 273) 
CD027 02 - nr 11  Rijst Op, Rijst Op Voor Jezus (JdH 205) 
CD027 02 - nr 12  Hoor, Hoor Mijn Ziel (JdH 282) 
CD027 02 - nr 13  Wees Mijn Leidsman (JdH 770) 
CD027 02 - nr 14  Daar Boven Juicht Een Grote Schaar (JdH 30) 
CD027 02 - nr 15  Gij Dienaars Van Hem (JdH 840) 
CD027 02 - nr 16  Zingt Een Danklied Tot De Heer (JdH 262) 
CD027 02 - nr 17  Stilte Over Alle Landen (JdH 154) 
CD027 02 - nr 18  Groot Is Uw Trouw (JdH 149)

Een website maken met WebSelf
AAHdH © 2013